Hoşgeldiniz  

FLAŞ İDDİA… İMAR AFFI GELİYOR!.. İŞTE DETAYLAR

admin | 12 Nisan 2018 | Ekonomi, Gündem, Son Dakika, Tüm Manşetler, Yerel Haberler A- A+

Milyonlarca kişinin merakla beklediği imar affının çıkması yönünde önemli bir adım atıldığı öne sürüldü. İmar affı ile ilgili imar yasasına geçici bir madde eklenerek imar barışı sağlanacağı iddia edilirken Yasaya göre 30 Eylül 2017’den önce yapılmış bütün kaçak yapılara af geleceği ileri sürüldü.  

İnşaat sektörüyle ilgili son dakika haberlerinin yer aldığı insaatderyasi.com internet portalında yer alan habere göre imar affı ile ilgili yasa maddesinin belli olduğu öne sürüldü.

 

Henüz resmi gazetede yayınlanmayan imar affının yarın veya önümüzdeki hafta başında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceği iddia edilen haberde imar yasasına eklenen geçici madde ile 30 Eylül 2017 tarihinden önce çıkan bütün kaçak yapıların af kapsamına alındığı kaydedildi. Haberde İmar Affından yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar bulunduğu ilin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği detayı verilmesi dikkat çekiyor.

 

INTERNETDERYASI.COM HABER SİTESİNDE YAYINLANAN İLGİLİ YASA MADDESİ ŞU ŞEKİLDE:

 

MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Geçici Madde 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla; 30/09/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.

 

Bu tespitler, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

 

Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden (%3) oranda alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Yapı Kayıt Belgesi; yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

 

Yapı ruhsatı almış yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, üçüncü fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir. Yukarıdaki fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Birinci fıkrada sayılan yapı sahiplerinin binalarında kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.

 

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30/3/2014 tarihinden önce Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa da tahsis edilebilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi ise 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

 

Bu belgenin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadardır. Yapı Kayıt Belgesi, sahibine bu maddede sayılanların dışında imar açısından başkaca bir hak sağlamaz. Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

 

 

Kamu yapıları bu madde hükmünden bedelsiz olarak yararlanır.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI
© 2017 Sansasyonel Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle