Hoşgeldiniz  

FLAŞ GELİŞME… BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NE MERSİN VALİLİĞİ OLAĞANÜSTÜ OTURUM İÇİN ONAY VERDİ!

admin | 12 Mayıs 2020 | Gündem, Siyaset, Son Dakika, Tüm Manşetler, Yerel Haberler A- A+

CHP’li Vahap Seçer’in istediği Olağanüstü Meclis oturumu için Valilik’ten olur geldi. Mersin Valiliği, Olağanüstü Meclis Oturumu için Cumartesi gününe onay verdi.

CHP’li Vahap Seçer’in, borçlanma talebini de içeren Meclis Oturumu için kararın Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne bildirildiği öğrenildi. 2020 yılının ilk olağanüstü meclis oturumu için Mersin Valiliği Cumartesi gününü uygun gördü.

Korona virüs salgını dolayısıyla olağan meclis oturumları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iptal edilmiş, olağanüstü toplanmak isteyen meclislerin de izni Valilik onayına bırakılmıştı. Perşembe günü için izin isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetimine, Valilik’ten Cumartesi uygun cevabı verilerek izin verildi.

Meclis oturumunun gündemi de Büyükşehir yönetimi tarafından meclis üyelerine ve kamuoyuna duyuruldu. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14’te toplanacak olan mecliste 14 madde görüşüleceği kaydedildi.

İŞTE CHP’Lİ SEÇER’İN BORÇLANMA ONAYI İSTEYECEĞİ MECLİS OTURUMUNUN GÜNDEM MADDELERİ:

– 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesinin ç) bendi gereğince; Mülkiyetinde veya tasarrufumuzda bulunan taşınmazların satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerinin veya tutarlarının, 19/3/2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulamadan 3 ay ertelenmesi ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesi konusunun görüşülmesi,

– MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 06/05/2020 tarihli ve 7292 sayılı talebi doğrultusunda; 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesinin e) bendi gereğince; ilgili maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak su faturalarından herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 eşit taksit imkanı ile tahsil edilmesi konusunun görüşülmesi,

– 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesinin f) bendi gereğince; Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarının faizsiz olarak 3 ay ertelenmesi ve ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilmesi konusunun görüşülmesi,

– Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 30/03/2020 tarihli ve E.6012312 sayılı yazısı ile; Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 10599 ada, 1 parselde bulunan Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatının Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Yılı Devlet Yatırım Programına alınması nedeniyle fesih işlemlerinin sonuçlandırılmasına müteakip protokolün iptali ve devrinin yapılması konusunun görüşülmesi,

– Mersin İdare Mahkemesi’nin 2005/65 sayılı Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 178 ada 6 parselin “Hal Tesisi Alanı” olarak planlanmasının Kamu Yararı içermediği ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali konusunun görüşülmesi,

– Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2020 tarih ve 2018-1672E. 2020/134k. Kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 2286 parsel “Yol ve Konut Alanı” iken 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Park Alanı” olarak planlanmasının üst ölçekli planlara, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırılık teşkil ettiği ileri sürülerek dava konusu işlemin iptali konusunun görüşülmesi,

– Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi 836 ada, 28 parsele ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1593E. ve 2019/981K. sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkında alınan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2020 tarihli ve 117 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2020 tarihli ve 73906 sayılı yazısı ile Anamur İlçesi Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi İlave İmar Planı teklifinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince onaylanmak üzere İdarelerine gönderildiği, bu kapsamda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerine ilişkin kurum görüşü verilmesi konusunun görüşülmesi,

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2020 tarih ve E.75393 sayılı yazısı ile Mersin İli Tarsus İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 224 ada 30, 31, 35, 36, 37 52, 53, 55 ve 86 parsellerin Üniversite Alanı olarak Mersin/Adana Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında işaretlenmesine yönelik değişiklik teklifinin 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde onaylandığı belirtilmiş olup onaylanan plan kapsamında 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği konusunun görüşülmesi,

– MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 07/04/2020 tarihli ve 5997 sayılı talebi doğrultusunda; MESKİ Genel Müdürlüğünce projesi hazırlanıp uygulama aşamasına gelmiş olan “Gözne/Ayvagediği Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” kapsamında kanalizasyon projesinin güney noktası kesişiminden başlamak üzere Eski Gözne Belediye Kavşağına kadar olan yolun Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınması için Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili birimleri ile protokol yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

– Belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmekte, Stratejik plan çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ile ilimiz için acil ihtiyaç duyulan, yeni yatırımlara (alt yapı, üst yapı ve sosyalkültürel alanlarda) başlanabilmesi için, yeni bir borçlanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmuş  olup; İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 250.000.000,00-TL’ye (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapma ve eksik işleri tamamlama; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

– Koronavirüs (Covıd-19) Salgını sebebiyle ekonomik şartlar zorlaştığından; Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2020 tarihli ve 114 sayılı kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi,

– Koronavirüs (Covıd-19) Salgını sebebiyle ekonomik şartlar zorlaştığından; İlçe Belediyeler 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2020 tarihli ve 113 sayılı kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi,

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI
© 2017 Sansasyonel Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle